naar Homepagina
  1. Disclaimer & Privacy

Disclaimer & Privacy

Privacy Policy

Sunweb Sports & Events hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. We kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten waarom wij om uw persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, neem dan contact met ons op. 

Veiligheid staat voorop
Sunweb Sports & Events respecteert uw privacy. Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens blijven strikt vertrouwelijk. De gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over het aanbod van Sunweb Sports & Events. Door Sunweb Sports & Events verzamelde gegevens zullen nimmer worden uitgeleend, verhuurd of verkocht. Evenmin worden uw gegevens verstrekt of openbaar gemaakt aan andere partijen dan Sunweb Sports & Events, met als uitzondering geldend de partijen welke uw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van uw geboekte arrangement. Geven we uw gegevens aan iemand anders – u leest hieronder waarom en wanneer we dat doen – dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruiken voor het doel waarvoor de gegevens verkregen zijn.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sunweb Sports & Events houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Sunweb Sports & Events zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Sunweb Sports & Events
Den Hulst 144
7711 GT Nieuwleusen
T: +31 (0)88 10 30 750 
E: info@sunwebsportsevents.nl

KvK:            05059071
BTW nr.:     NL805657915B01
IBAN:          NL96 RABO 0345 5999 18

Persoonlijk
Vaak gebruiken wij u gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke aanbieding te bieden. We passen wat u op Sunweb Sports & Events ziet aan op uw interesses. Zo maken we de ene persoon blij met aanbiedingen en de andere met het laatste nieuws. Wij gebruiken daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere reserveringen, uw IP-adres en uw surf- en zoekgedrag bewaard in cookies. Over cookies kunt u hier meer lezen. 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Sunweb Sports & Events bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Wat doen we verder met uw gegevens
Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van uw ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. 

Uw boeking
Voor uw boeking hebben we uw naam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, adres(sen), telefoonnummer, betaalgegevens en in sommige gevallen ook uw paspoortgegevens nodig. Daarmee kunnen we uw arrangement boeken en u op de hoogte houden over uw boeking. We geven uw gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een boeking, bijvoorbeeld aan de busmaatschappij.

Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Uw account "mijn.sunwebsportsevents.nl"
In uw account op mijn.sunwebsportsevents.nl slaan we onder andere de volgende informatie op: uw naam, geboortedatum, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, reispapieren, facturen en betalingen en andere opgegeven informatie en interesses. Handig, want dan hoeft u deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over uw eerdere boeking(en) met Sunweb Sports & Events zodat u deze makkelijk kunt terugvinden. 

Klantenservice
U kunt met ons bellen en mailen. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Handig als u ons nog een keer belt. Gegevens van het telefoongesprek met u kunnen worden geregistreerd. 

Verzekeringen
Sluit u bij ons een reis- en of annuleringsverzekering af dan zullen wij uw gegevens doorsturen naar de verzekeringsmaatschappij.

Nieuwsbrieven
U kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en nieuws. Wilt u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Meld u dan hier af. 

Reviews
Wij en onze klanten zijn dol op reviews. Wilt u een review schrijven, kies dan zelf of u uw naam wilt tonen voor andere bezoekers en of wij over uw review contact met u op mogen nemen. 

Prijsvragen
Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties. 

Persoonlijk surfen op onze website
We hebben diverse arrangementen op onze website staan en hierbij helpen we u graag op weg. Bijvoorbeeld door u te wijzen op arrangementen die voor u interessant zijn. Dat gebeurt op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website. We kijken dan naar cookies en uw IP-adres, maar ook naar wat u eerder bij ons heeft geboekt. Daarnaast kunnen wij en onze advertentienetwerken en mediabureaus u advertenties tonen. Dat gebeurt op basis van uw eerdere bezoeken aan onze websites en de websites van derden. Wij en onze advertentienetwerken en mediabureaus verzamelen dan uw surf-, zoek-, en koopgedrag op basis van cookietechnieken, uw IP-adres en het advertentienummer dat gekoppeld is aan het apparaat waarmee u surft. 

Verbetering van onze website en service
We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we uw gegevens gebruiken om u te vragen of u mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Soms voeren anderen dat onderzoek voor ons uit. Wij geven die ander dan uw e-mailadres. Die ander moet zich natuurlijk ook aan onze privacyregels houden. Zo moet uw e-mailadres na afloop van het onderzoek worden verwijderd. 

Fraude
Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven wij klantgegevens aan de overheid. 

Social media
Als u social media gebruikt, bijvoorbeeld Facebook, dan kunt u met uw social media-account op sommige plekken op onze website inloggen. Wanneer u, als u bent ingelogd, aangeeft een arrangement leuk te vinden, dan verschijnt deze op uw social media-account. Sunweb Sports & Events krijgt geen toegang tot uw social media-account, maar arrangementen die u leuk vindt, kunt u wel met uw vrienden delen. Stelt u via social media een vraag aan ons en zien we die vraag voorbijkomen, dan bewaren we dat bericht en uw accountnaam zodat we op uw bericht kunnen reageren.

Wat doen we niet met uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens nooit om u andere prijzen te tonen dan andere klanten. Al onze klanten zien dezelfde prijzen voor onze arrangementen. Uw gegevens verkopen aan anderen, dat doen we ook nooit. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sunweb Sports & Events blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Kloppen uw gegevens niet of heeft u andere vragen?
Klopt er iets niet of wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact met ons op. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sunweb Sports & Events en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sunwebsportsevents.nl. Sunweb Sports & Events wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via hier.

Cookies
Om ervoor te zorgen dat de Sunweb Sports & Events website goed werkt en u fijn kunt winkelen maakt Sunweb Sports & Events gebruik van cookies. Sunweb Sports & Events gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sunweb Sports & Events gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Meer informatie over cookies vindt u hier

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Laatste wijziging: 01-05-2018

Disclaimer
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Sunweb Sports & Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website(s) van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Sunweb Sports & Events kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.
Telefoon 088 - 10 30 750
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
Sunweb Sports & Events
Sunweb Sports & Events

Email info@sunwebsportsevents.nl
Telefoon +31 (0)88 10 30 750
KvK 05059071
BTW nr. NL805657915B01
IBAN NL96 RABO 0345 5999 18
12:16:53 | 0,08 | sunwebsportsevents | NMT-WEB-118 TourWeb © NetMatch