;
naar Homepagina
  1. Algemene info/voorwaarden

Algemene info/voorwaarden

Algemene voorwaarden
Op onze sport- en evenementarrangementen zijn de Algemene Reisvoorwaarden Sunweb Sports & Events van toepassing.

Algemene voorwaarden wedstrijden Nederlands Elftal
Op onze voetbalarrangementen zijn de Algemene Reisvoorwaarden Wedstrijden Nederlands Elftal Sunweb Sports & Events van toepassing. Op de entreekaarten zijn de Standaardvoorwaarden van de KNVB van toepassing.

(Aan)betaling
Na facturatie dient 80% van de reissom per ommegaande voldaan te worden. De volledige reissom dient 6 weken voor vertrek door Sunweb Sports & Events ontvangen te zijn. Wanneer er andere betalingsvoorwaarden gelden, bijvoorbeeld bij voetbalarrangementen tijdens een Europees Kampioenschap of Wereld Kampioenschap, staat dit bij het arrangement aangegeven.

Annulering (door opdrachtgever)
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bent u bij annulering van de overeenkomst 100% van de reissom verschuldigd aan Sunweb Sports & Events. 

ANVR
Sunweb Sports & Events is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en de informatie daar over. Als u op onderstaande link klikt, kunt u de voorwaarden bekijken: ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reis- en Boekingsvoorwaarden)

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Sunweb Sports & Events is aangesloten bij SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis. Indien u niet rechtstreeks boekt bij een SGR-reisorganisator bevelen wij u aan om uw reis te boeken bij een bij SGR aangesloten reisbureau. Of een reisbureau bij SGR is aangesloten, kunt u controleren op www.sgr.nl/, 'Deelnemer zoeken'.

Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk
Vanaf 1 januari 2017 heeft SGR een garantiefonds voor de zakelijke markt geïntroduceerd: SGR Zakelijk (SGRZ). Sunweb Sports & Events is aangeloten bij SGRZ. SGRZ biedt productdekking voor de zakelijke markt. Voor meer informatie over SGRZ kunt u kijken op www.sgrz.nl.  

Calamiteitenfonds
Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
• (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren
• de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Kosten Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking.

Wet bescherming persoonsgegevens
Sunweb Sports & Events houdt zich aan de regelgeving zoals omschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hierin staan de bepalingen over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens. Als u op de volgende link klikt, kunt u meer informatie vinden en de voorwaarden bekijken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wet-bescherming-persoonsgegevens 

Keurmerk Touringcarbedrijf
Reis veilig, kies het Keurmerk Touringcarbedrijf! Veilig, comfortabel en milieubewust. Alle ANVR-bustouroperators, dus ook Sunweb Sports & Events, werken uitsluitend met touringcarbedrijven die een keurmerk hebben: het Keurmerk Touringcarbedrijf of het ISO 9001:2008 veiligheidscertificaat.

Als u bij Sunweb Sports & Events in de touringcar stapt, bent u verzekerd van het volgende:
• Het touringcarbedrijf werkt volgens de strenge Keurmerk Touringcarbedrijf regels
• Elk half jaar wordt het touringcarbedrijf daarop gecertificeerd
• Uw chauffeur beschikt over de vereiste diploma’s, ruime ervaring en wordt iedere 5 jaar onderworpen aan een Rijvaardigheidsanalyse door CCV-CBR
• De regels voor rij- en rusttijden worden strikt nageleefd
• De touringcar voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid
• Ook het comfort van de touringcar is van het hoogste niveau volgens de ANVR-busclassificatie: Royal Class, Comfort Class of Tourist Class
• Mocht er onverhoopt iets misgaan: uw keurmerkbedrijf is adequaat verzekerd

ANVR-touringcar
Alle Sunweb Sports & Events reizen worden uitgevoerd met Tourist of Comfort Class touringcars, die zijn voorzien van: dubbele beglazing, toilet aan boord, koelkast, koffiezetapparaat, 2 passagiersdeuren aan de rechterzijde, luchtvering, stereo geluidsinstallatie en airconditioning. ANVR-reisorganisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er uiteraard de mogelijkheid tijdens de stops in de buitenlucht te roken. N.B. Op al onze reizen waar een lokale touringcar wordt ingezet, kunnen de faciliteiten in de touringcar afwijken.

Grensdocumenten
U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste grensdocumenten. U dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart en voor bepaalde reizen kunnen speciale voorwaarden gelden, zoals een bepaalde geldigheidsduur van uw paspoort of het aanvragen van een visum: let hier goed op! Hebt u geen Nederlands reisdocument, dan dient u zelf bij de desbetreffende instanties te informeren of uw buitenlandse document een geldig reisdocument is voor het land van bestemming. Zorgt u ervoor dat u uw grensdocumenten in uw handbagage heeft?

Voorbehoud prijswijzigingen
Bij het samenstellen van onze arrangementen is Sunweb Sports & Events uitgegaan van de toen heersende tarieven, belastingen en wisselkoersen voor de verschillende reisonderdelen als vervoer, accommodatie, verzorging en excursies. Sunweb Sports & Events behoudt het recht om de reissom aan te passen indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen en toepasselijke wisselkoersen of brandstoftoeslagen daartoe aanleiding geven.

Verzekeringen
Neem het zekere voor het onzekere en regel van tevoren een goede reis- en ongevallenverzekering. Al vanaf enkele euro’s per dag bent u prima verzekerd. Schade die door een reisverzekering kan worden gedekt, kunt u nooit op Sunweb Sports & Events verhalen. Een reden te meer dus om een goede verzekering af te sluiten! Verder willen wij u wijzen op de mogelijkheid een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien u om dringende redenen de reis moet annuleren, kunnen de kosten oplopen tot 100% van de reissom. Deze kosten kunnen door de annuleringsverzekering geheel worden gedekt. Onze medewerkers kunnen u hierover inlichten.

Mocht u nog geen reis- en annuleringsverzekering hebben afgesloten dan biedt Sunweb Sports & Events u de mogelijkheid om een kortlopende reis- en annuleringsverzekering voor u af te sluiten bij de Europeesche Verzekeringen.

De voorwaarden van de van de Europeesche annuleringsverzekering kunt u terugvinden als u klikt op de volgende link:
https://www.europeesche.nl/verzekering/kortlopende-annuleringsverzekering
De voorwaarden van de van de Europeesche reisverzekering kunt u terugvinden als u klikt op de volgende link:
https://www.europeesche.nl/verzekering/kortlopende-reisverzekering

Preferenties
Indien u bij boeking een voorkeur (preferentie) opgeeft met betrekking tot uw boeking (zoals bijvoorbeeld kaarten voor een specifiek vak) dan zullen wij proberen dit te verwezenlijken. U zult begrijpen dat wij u nooit kunnen garanderen dat uw voorkeur gehonoreerd wordt, omdat wij afhankelijk zijn van de uiteindelijke dienstverlener, bijvoorbeeld het stadion.

Onvolkomenheden
Wij doen ons uiterste best om uw arrangement volgens overeenkomst te laten verlopen. Mocht u ondanks onze inspanningen toch een onvolkomenheid constateren, aarzelt u dan niet om dit aan de chauffeur/contactpersoon te melden. Vaak kan uw probleem direct opgelost worden. Gebeurt dit niet naar tevredenheid, dan dient u onverwijld contact op te nemen met ons en kunt u binnen twee maanden na terugkeer een klachtenbrief sturen.

Minimum aantal deelnemers
Het minimum aantal deelnemers staat aangegeven per reis. Wij behouden ons het recht voor de reis kosteloos te annuleren indien het minimum aantal niet kan worden gerealiseerd. Hiervan wordt u uiterlijk 1 week voor vertrek op de hoogte gesteld. Wij doen echter ons best dit zo vroeg mogelijk in te schatten. Vanzelfsprekend zijn er aan een dergelijke annulering voor u geen kosten verbonden. Ook zullen wij u, indien beschikbaar, een zo passend mogelijk alternatief aanbieden.

Opstaptijd en vertraging
De vertrektijd in de reispapieren is definitief. U dient 15 minuten voor de genoemde vertrektijd aanwezig te zijn op de opstapplaats. Indien u te laat op de opstapplaats aanwezig bent (om welke reden dan ook), kan het zijn dat u de bus mist. U dient dan contact op te nemen met ons kantoor of het noodnummer (buiten kantooruren). 

De content van de nieuwsbrieven en website van Sunweb Sports & Events zijn met grote zorg samengesteld om (in redelijkheid) nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie op enig moment verouderd of niet meer geheel correct is. Sunweb Sports & Events is hiervoor niet aansprakelijk. De content (gegevens) op de website en andere uitingen hieraan gelieerd kunnen te allen tijde zonder waarschuwing vooraf gewijzigd worden zonder opgaaf van reden. Sunweb Sports & Events kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte of incidentele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de website of promoties.
 
Telefoon 088 - 10 30 750
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
Sunweb Sports & Events
Sunweb Sports & Events

Email info@sunwebsportsevents.nl
Telefoon +31 (0)88 10 30 750
KvK 05059071
BTW nr. NL805657915B01
IBAN NL96 RABO 0345 5999 18
09:00:21 | 1,14 | sunwebsportsevents | NMT-WEB-119 TourWeb © NetMatch